Uwagi / zastrzeżenia

Informacje o firmie

panel sell GmbH
Rheinpromenade 9
40789 Monheim
Germany

Tel.: +49 2173 9930320

Dyrektor zarządzający: Gema Pérez

KRS: HRB 24970 AG Leipzig
NIP: DE 264861780

Konto bankowe:

Deutsche Bank AG
BLZ: 860 700 00
Konto-Nr.: 15 10 577
IBAN: DE27 8607 0000 0151 0577 00
BIC: DEUTDE8LXXX
panel sell GmbH

Projekt strony

resyme Medienproduktion & Analyse
Webdesign Leipzig
www.resyme.de


Klauzula o wyłączeniu od odpowiedzialności

1. Zakres oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność bądź jakość informacji. Przy założeniu, że nie zaistniało żadne zamierzone i rażące zaniedbanie ze strony autora roszczenia wobec niego w wyniku poniesionych szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji zawartych na stronie, bądź wykorzystaniem błędnych czy niekompletnych informacji są wykluczone. Wszystkie oferty są niewiążące i mogą ulec zmianie. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub usunięcia części stron lub całej oferty bądź też do zwieszenia pulikacji  tymczasowo lub na stałe bez uprzedzenia.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Unia Europejska przygotwała specjalną platformę (OS) do rozstrzygania sprów w internecie.  Platforma ta znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nasz adres mailowy:

2. Odniesienia i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odniesień do innych, wykraczających poza obszar kompetencji  autora stron internetowych (hyperlinków),  autor może ponosić odpowiedzialność tylko i wyłącznie wtedy, gdy posiadał wiedzę o zawartych w nich nielegalnych treściach, miał możliwości techniczne uniemożliwić korzystanie z nich i takie działanie byłoby zasadne. Autor wyraźnie oświadcza, że w chwili publikacji powiązanych linków były one wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz zawartość powiązanych linków. Z tego powodu autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści oraz linki, które zostały wprowadzone po publikacji odsyłacza do danej strony internetowej przez autora. Odnosi się to do wszystkich stron i linków podłączonych do strony autora, a także wpisów publikowanych w księgach gości, na forach dyskusyjnych, list linków i list mailingowych, a także wszystkich innych rodzajów baz danych do których dostęp z zewnątrz jest możliwy. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji udostępnionych w ten sposób, odpowiada wyłącznie autor danej, powiązanej z naszą, strony,  a nie osoba, która jedynie się do niej odnosi.

3. Prawa autorskie i prawo znaku
Autor przestrzega praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów wykorzystanych we wszystkich publikacjach, stara się korzystać z własnych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów, bądź opierać się na grafikach, dokumentach dźwiękowych, sekwencjach filmowych i tekstach dostępnych na bezpłatnej licencji.

Wszystkie znaki towarowe, których nazwy pojawiają się na stronie, a do których prawa posiadają osoby trzecie, zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawa własności. Samo wspomnienie nazwy na stronie nie oznacza, że osoby trzecie nie objęły go ochroną prawą.  Autor tej strony zachowuje prawa autorskie do wszystkich stworzonych przez niego obiektów i tekstów opublikowanych na stronie. Powielanie lub wykorzystywanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów, w formie elektronicznej lub w formie drukowanej bez wyraźnej zgody autora jest zakazane.

4. Skutki prawne klauzuli o wyłączeniu od odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z której zostałeś przekierowany na ta stronę. Jeżeli część lub poszczególne zapisy niniejszego tekstu są niezgodne w całości bądź częsciowo z obowiązującym prawem, nie wpływa to na ważność zapisów pozostałej część dokumentu.

Kontakt
PaneleObróbki blacharskieŚruby