Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.panelsell.pl

Odpowiedzialny jest:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:
Gema Pérez

Adres odpowiedzialnego:
Rheinpromenade 9,
D-40789 Monheim

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej:


Nazwisko inspektora ochrony danych:
Gema Pérez

Adres inspektora ochrony danych:
Rheinpromenade 9,
D-40789 Monheim

Adres e-mail inspektora ochrony danych:

1. Przetwarzanie danych osobowych

Na stronie przetwarzamy następujące dane:

zapytanie:

W przypadku próśb o kontakt przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp., Które musimy odpowiedzieć na twoją prośbę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście wniosków o kontakt jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W kontekście zgłoszeń kontaktowych przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Przekazywanie takich danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy. Jeśli jednak nie dostarczysz nam tych danych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę o kontakt lub - w przypadku ograniczonych danych kontaktowych - na wszystkie żądane kanały komunikacji.

Rejestracja / Zamówienia:

Podczas rejestracji lub zlecenia możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, self-wybrana nazwa użytkownika, danych płatniczych, etc., które nam potrzebne do wypełniania stosunku umownego ze sobą lub do prowadzenia wstępnego umowne środki żądających do listy mieć miejsce.

Przechowujemy Twój zebrane w danych rejestracyjnych lub porządkowych dotyczących osób, o ile jest to dla realizacji umowy (ewentualnie łącznie z zapewnieniem konta klienta) i / lub w celu wykonania na żądanie skutecznych środków tworzących pre-umowy i / lub w warunkach gwarancje, gwarancje lub porównywalne zobowiązania i / lub w odniesieniu do ustawowych okresów zatrzymania.

podniesiona podstawa prawna do przetwarzania zamówień w ramach rejestracji lub informacji osobowych jest Art. p. 6 1 b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie tych danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. ale jest to niezbędne do zawarcia umowy, a więc wykonania rejestracji lub zamówienia, do tego stopnia, że ​​takie informacje byłyby w naszym procesie rejestracji / zamówienia koniecznie są (a nie tylko dobrowolny) zrobić.

Biuletyn:

Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn, przetwarzamy zebrane dane, takie jak Twój adres e-mail, zwrot grzecznościowy itp. W celu wysłania biuletynu. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wysłanie biuletynu, na przykład przez e-mail do naszych danych kontaktowych wspomnianych powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście przesyłania naszych biuletynów jest Art. 6 ust. 1 a) RODO.

Przechowujemy dane osobowe, których potrzebujemy, aby wysłać biuletyn do momentu wycofania zgody na otrzymywanie biuletynu.

Przekazywanie takich danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy. Jeśli nie dostarczysz nam tych danych, a informacje w ramach rejestracji biuletynu będą obowiązkowe (a nie tylko dobrowolne), nie akceptujemy rejestracji Twojego biuletynu.

2. Korzystanie z plików cookie

W tej sekcji informujemy o wykorzystaniu plików cookie na naszej stronie internetowej.

a) Opis i działanie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.

b) Własne pliki cookie

Używamy ciasteczek, aby korzystanie z witryny było łatwiejsze i wygodniejsze dla odwiedzającego lub w celu włączenia określonych funkcji w pierwszej kolejności.

Zmiana ustawień plików cookie

W związku z tym mamy uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w tym przetwarzaniu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas naszych danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1. f) RODO.
W ramach korzystania z plików cookie przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby korzystanie z naszej strony było łatwiejsze i wygodniejsze.
Przekazywanie takich danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy. Jeśli nie dostarczysz nam tych danych, nie będziemy mogli łatwiej i wygodniej korzystać z naszej witryny.

c) Pliki cookie stron trzecich

Witryna może również wykorzystywać pliki cookie stron trzecich w celu gromadzenia lub uzyskiwania informacji z naszej strony internetowej i innych stron internetowych, a następnie wykorzystywać te informacje w celu świadczenia, na przykład, usług śledzenia sieci, usług oceny lub ukierunkowanych reklam. W związku z tym w tym przetwarzaniu występuje uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie w związku z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Gdy korzystasz z plików cookie, twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej.
Przekazywanie takich danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy. Niedostarczenie takich informacji stronom trzecim może nie osiągnąć powyższych celów.

d) Opcja opozycji i usuwania

W przeglądarce możesz ustawić, że przechowywanie plików cookie jest akceptowane tylko wtedy, gdy zgadzasz się na odrzucanie nowych plików cookie i wyłączenie już odebranych. Jeśli jednak odrzucisz pliki cookie, możesz nie móc korzystać z niektórych funkcji, usług, aplikacji lub narzędzi strony internetowej.

W przypadku plików cookie reklam można blokować i / lub zarządzać wieloma za pomocą następujących usług:

3. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, aby pomóc przeanalizować, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną przetwarzania danych w kontekście Google Analytics jest Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej i usług internetowych wiąże się z operatorem strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Jest to nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych w rozumieniu Art. 6 (1) (f) RODO. Dane przetwarzane w ramach korzystania z Google Analytics zostaną automatycznie usunięte po 26 miesiącach.

Zgodnie z art. 21 (1) RODO, mają oni prawo, w dowolnym momencie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Analytics z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji.
Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną na mocy poniższy link i zainstaluj lub ustawiając plik cookie rezygnacji:

4. Śledzenie konwersji Google Ads

Na naszej stronie używamy Google Ads Conversion Tracking firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Ads Conversion Tracking, usługa analityczna udostępniana przez Google Inc., wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, aby analizować sposób korzystania ze strony internetowej, do której można uzyskać dostęp, klikając reklamę Google. W tym celu tak zwany tag śledzenia konwersji lub fragment kodu jest zintegrowany z naszą witryną lub aplikacją. Gdy użytkownik kliknie tę reklamę, tymczasowy plik cookie zostanie zapisany na jego urządzeniu. W rezultacie, gdy użytkownik prowadzi interesującą nas aktywność klienta (np. Zakupy, rejestracja, wypełnienie formularza kontaktowego), Google i my, właściciel strony, możemy to rozpoznać. Google Ads Conversion Tracking służy do analizowania, które słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie są dla nas najbardziej skuteczne. Dzięki temu możemy podejmować świadome decyzje dotyczące naszych reklam internetowych i optymalizować kampanie zgodnie z naszymi celami biznesowymi. Nasze uzasadnione zainteresowanie korzystaniem ze śledzenia konwersji Google Ads polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej obsłudze naszych reklam online.

Podstawą prawną przetwarzania danych w kontekście śledzenia konwersji Google Ads jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec swojej kolekcji za pomocą Google Ads Conversion Tracking. Patrz punkt d. w sekcji "Pliki cookie" niniejszej Polityki prywatności.

Możesz wyłączyć pliki cookie śledzenia konwersji Google Ads, ustawiając preferencje użytkownika przeglądarki, aby blokować pliki cookie z domeny googleadservices.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google stosuje śledzenie konwersji i politykę prywatności Google, można znaleźć na stronie: https://support.google.com/ads/answer/1722022?hl=pl

5. prawa podmiotów danych

Zgodnie z art. 15 RODO mają prawo zażądać informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych ("prawo dostępu osoby, której dane dotyczą").

Zgodnie z art. 16 RODO, mają prawo żądać sprostowania i usunięcia niepoprawnych danych osobowych, które ich dotyczą ("prawo do sprostowania").

Zgodnie z art. 17 RODO, możesz zażądać skasowania danych osobowych dotyczących Ciebie, pod warunkiem, że zastosowanie ma jedna z wymienionych przyczyn ("prawo do bycia zapomnianym").

Podobnie, zgodnie z art. 18 RODO, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, jeśli spełniony jest jeden z wymienionych tam warunków ("Prawo do ograniczenia przetwarzania").

Zgodnie z art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo do udostępnienia danych osobowych dotyczących użytkownika oraz do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej ("Prawo do przenoszenia danych").

Ich prawo do sprzeciwu wynikające z art. 21 RODO jest wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych podczas przetwarzania.

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu. Właściwym organem nadzorczym jest GIODO.

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przekażemy Twoje dane osobowe następującym dodatkowym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • Dostawcy
  • firmy logistyczne
  • Inne firmy wymagane do wypełnienia misji

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych w celach reklamowych.

Kontakt
PaneleObróbki blacharskieŚruby